Når du handler via vores hjemmeside, skal du som minimum oplyse  navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er  nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle  registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i  Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet  til tredjemand. Som registreret  har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i  Persondataloven.

Oplysninger opbevares i fem år af regnskabsmæssige årsager.